TOR’s godkendelsesordning

TOR’s godkendelsesordning

Godkendelsesordningen er etableret for at sikre bygherrer, rådgivere og entreprenører, at de produkter, som de foreskriver til et projekt, også i praksis opfylder de krav der stilles i Bygningsreglementet og i TOR’s produktkrav og krav til specifikationer.

Godkendte produkter

Godkendte produkter

Produkterne godkendes på basis af den foreliggende dokumentation fra ydeevnedeklarationen (DoP) og den brandtekniske dokumentation i form af prøvninger og klassifikationer

Kontrol på byggepladsen

Kontrol på byggepladsen

TOR Godkendt udtager stikprøver direkte på byggepladsen for at sikre, at de produkter, der leveres, svarer den skriftlige dokumentation

TOR Godkendt er en frivillig kontrolordning. Ordningen skal give  bygherrer, rådgivere og entreprenører mulighed for at foreskrive og anvende godkendte tagpapprodukter, som opfylder TOR’s produktkrav og  anvisninger samt gældende brandlovgivning.

Både produkter og specifikationer kan blive TOR Godkendt. Det vil fremgå af certifikatet, som følger med godkendte produkter, på hvilke underlag produktet må bruges og hvordan det skal fastgøres.

TOR Godkendt er etableret af TOR som et selvstændigt anpartsselskab, TOR Godkendt ApS, og styres af et godkendelsesudvalg bestående af forskere, rådgivere og leverandører.

De godkendte tagpapprodukter skal opfylde TOR’s krav til produkter og specifikationer, der er beskrevet i den seneste udgave af TOR-anvisning 24.

En vigtig del af ordningen er, at der bliver udtaget stikprøver af de produkter, der er TOR Godkendt, på udvalgte byggepladser. Det sikrer, at de godkendte produkter også er dem, der leveres på byggepladsen.

Typiske tagpaptage